marți, 14 septembrie 2010

Un model de cerere adresata MApN

                            Ministrului Apararii Nationale
                                 

       Subsemnatul ……………………………… , domiciliat in……………………….. ………………………………, CNP …………………., dosar pensie nr……………….., va informez ca nu sint de acord cu recalcularea pensiei, dobindite in baza Legii 164/2001. Ca urmare, nu voi solicita C.M.J. si nu voi semna cererea tip elaborata in baza Ordinului M.Ap. nr. M 101/23. august a.c.
       Daca Guvernul Romaniei va obliga sa-mi recalculati pensia, aveti libertatea si autoritatea sa dispuneti dumneavoastra, direct, structurilor implicate (D.M.R.U./M.Ap.N. si arhivele militare) eliberarea documentelor necesare.
       Avind la dispozitie Memoriul de personal si datele de arhiva,privitoare la veniturile realizate de mine dea lungul carierei, (statele de plata), va atentionez ca nu ve-ti putea face uz de prevederile art.5, aln.(4) din Legea 119/2010 (recalcularea pe baza salariului mediu brut pe economie).
       In cazul diminuarii pensiei ce mi se cuvine, potrivit Legii 164/2001, dar si al recalcularii acesteia pe alte baze decit veniturile reale obtinute dea lungul carierei, imi rezerv dreptul de a va actiona in instanta, atit pe dumneavoastra personal cit si institutia pe care o conduceti.

       …………………………….
      
      
       Gl. mr.(r) Ioan ZAPOR

SCRISOARE -APEL catre cadrele militare in rezerva si in retragere din Sistemul National de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala

 Simati camarazi !

    Se pare ca ingineria legislativ-administrativa de recalculare a pensiilor noastre nu functioneaza la parametrii proiectati de autori (Boc, Seitan, Oprea)
    Ca urmare a dezinteresului nostru fata de “binefacerile” propuse  prin Legea 119/2010 si celelalte acte normative elaborate in baza acesteia, a actiunilor in instanta promovate de SCMD si de un numar insemnat de cadre, cit si a actiunilor sindicale planificate in etapa urmatoare, intiiul-statator de veghe la apararea drepturilor noastre(Ministrul Apararii Nationale), in Conferinta de presa din 13.09 a.c. a aruncat o noua fumigena in rindurile “marii mute”,avind drept scop de a provoca noi disensiuni in rindurile noastre si a ne forta, intr-un fel sau altul, sa “rupem portile” C.M.J.-urilor pentru a solicita in scris recalcularea pensiilor.
    Prin acest demers Ministrul Apararii Nationale ne considera naivi, daca nu chiar prosti.
    Din acest motiv, va propun un drept la replica (dupa varianta anexata) pe care membrii SCMD si simpatizantii acestuia sa-l adreseze, in nume propriu, ministrului.
    Totodata, fac apel la cadrele militare apartinind Sistemului National de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala sa se abtina de la completarea cererilor de recalculare a pensiilor si inaintarea lor catre C.M.J-uri sau celelalte structuri prevazute in Normele de aplicare a Legii119/2010.
    Pentru cei care deja au solicitat obtinerea adeverintelor de venit, le recomand, cel putin pentru moment, sa nu le inainteze structurilor abilitate sa efectueze recalcularea.

    Cu stima,
    Gl. mr.(r) Ioan ZAPOR –Presedintele Filialei 1 Neamt a SCMD